Uprawa warzyw

Gramatyka

Istotnym komponentem, na którym bazuje nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można wyszkolić się w jeden dzień. Wymaga od studiującego opanowania teorii i wykonywania właściwych zagadnień, dzięki którym będzie mógł wypróbować na jakim szczeblu jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego powinna bazować więc na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu swoich umiejętności i niepobłażliwym ocenianiu ich. Nauka angielskiego wymusza od ucznia metodycznego powtarzania opanowanego materiału z działu gramatyki i używaniu posiadanej wiedzy w strukturach zdania, podczas wypowiedzi ustnej bądź pisemnej. Gramatyka to dział dość rozległy, w który wliczają się zwłaszcza konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich składanie, oraz sprawiające trudności frazesy, a więc wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one sporo znaczeń, w stosunku do kontekstu i są uciążliwe do zapamiętania. Są też wyrażenia o nadzwyczaj siostrzanym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zapamiętać bez większych problemów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.