Uprawa warzyw

Wypadek przy pracy

Wypadek przy robocie może mieć miejsce z powodu niewłaściwego funkcjonowania narzędzi lub nieznajomości reguł BHP. W obu przypadkach konsekwencje poniesie pracodawca. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ubezpieczenia pracowników są jednym z kluczowych obowiązków właściciela zakładu pracy. Ubezpieczenie powinni posiadać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Pracownicy zazwyczaj mają ubezpieczenia w PZU. W przypadku wypadku przy pracy, mamy do czynienia z ubezpieczeniami personalnymi, a szczegółowiej z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tych wypadków kwalifikuje się dla przykładu uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo śmierć ze względu nieszczęśliwego wypadku. Wśród pracowników znane jest także zabezpieczenie na dożycie, czyli takie, które zapewnia wpłatę pieniędzy poprzez ubezpieczyciela, jeśli osoba ubezpieczająca się dożyje określonego w umowie okresu zakończenia ubezpieczenia. Tego gatunku umowy są zabezpieczeniami długoterminowymi. Konsorcjum ma obowiązek oddania wpłaconych przez osobę składek, jeżeli umrze w czasie trwania terminu ubezpieczenia. Niejednokrotnie okres taki kończy się, gdy osoba ubezpieczona kończy wiek emerytalny.