Uprawa warzyw

Zasady BHP

Reguły bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być znane każdemu zatrudnionemu. Zapoznanie zatrudnionych z nimi jest obowiązkiem pracodawcy. Pracodawca niekiedy jest również odpowiedzialny za odprowadzanie składek ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia są jednym z najważniejszych składników życia, o które wypada zadbać. Ubezpieczenia na życie można posiadać zarówno w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń, oraz w nietutejszych konsorcjach ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia są ważne, gdyż jeśli doszłoby do niewłaściwej sytuacji, to ubezpieczyciel ma obowiązek zrealizować odszkodowanie osobie poszkodowanej. Oczywiście nie zawsze wypłata odszkodowania poprzez ubezpieczyciela jest osiągalna. Odszkodowanie jest wypłacane wyłącznie w przypadkach określonych w umowie. Takim złym sytuacjom można jednakże zapobiec, stosując się do reguł bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca, który dba o ubezpieczenie pracownicze, wie dobrze, jaką rolę pełnią w zakładzie pracy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, dlatego dba, aby były uznawane poprzez pracowników.